Professors & Coordinators

Bavarian Graduate School of Computational Engineering

The Bavarian Graduate School of Computational Engineering is a joint program offered by

Participating Institutes, Members

Technische Universität München
Chair of Computational Modeling and Simulation,
TU München, 80290 München
PD Dr. Stefan Kollmannsberger
Vijaya Holla, M.Sc.
Lehrstuhl für Informatik V,
Boltzmannstr. 3, 85748 Garching
Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz
Prof. Dr. Michael Bader
Dr.rer.nat. Tobias Neckel
Qunsheng Huang, M.Sc.
Hayden Liu-Weng, M.Sc. (hons)
Ravi Kislaya, M.Sc.
Prof. Dr. Christoph Zenger (emeritus)
Lehrstuhl für Informatik 10,
Boltzmannstr. 3, 85748 Garching
Prof. Dr. Arndt Bode (emeritus)
Prof. Dr. Michael Gerndt
Lehrstuhl für Baumechanik,
TU München, 80290 München
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller
Lehrstuhl für Numerische Mechanik,
Boltzmannstr. 15, 85748 Garching
Prof. Dr. Wolfgang Wall
Fachgebiet Computational Mechanics Prof. Dr. Fabian Duddeck
Lehrstuhl für Statik,
TU München, 80290 München
Prof. Dr. Kai-Uwe Bletzinger
Andino Börst, M.Sc.
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Informatik 3 (Computer Architecture),
Cauerstr. 6, 91058 Erlangen
Prof. Dr. Dietmar Fey
Tobias Baumeister, M.Sc.
Lehrstuhl für Informatik 10 (Systemsimulation),
Cauerstr. 6, 91058 Erlangen
Prof. Dr. Harald Köstler
Lehrstuhl für Informatik 9 (Graph. Datenverarbeitung),
Am Weichselgarten 9, 91058 Erlangen
Prof. Dr. Günther Greiner (emeritus)
Lehrstuhl für Sensorik,
Paul-Gordan-Straße 3/5, 91052 Erlangen
Prof. Dr.-Ing. Reinhard Lerch
Lehrstuhl für Informatik 5 (Mustererkennung),
Martensstraße 3, 91058 Erlangen
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Maier
Lehrstuhl für Strömungsmechanik,
Cauerstr. 4, 91058 Erlangen
Prof. Dr. Dr.h.c. Franz Durst (emeritus)